Google: “Thế giới sắp đón một cuộc cách mạng quảng cáo”- Facebook Ninja

Sự “cất cánh” của Web-di-động-đúng-nghĩa sẽ tạo ra một cuộc “cách mạng khổng lồ” về quảng cáo trên màn hình điện thoại,Eric Schmidt Giám đốc điều hành của Google dự đoán. Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau: “Sự cất cánh” của Web-di-động-đúng-nghĩa sẽ tạo ra một cuộc “cách mạng khổng lồ”…