Làm SEO cần những gì ?- Facebook Ninja

Dự là tôi phải phụ đạo cho những hai em nó học làm seo, nhưng khổ cái là chúng nó đang là tờ giấy trắng, giờ phải viết thế nào đó để cho chúng nó hiểu được làm seo thì phải cần những gì, okey, giờ tôi xin chia sẻ với các bạn cùng hai em ấy câu…