Hủy lời mời kết bạn tự động bằng phần mềm auto kết bạn Facebook

Bằng phần mềm auto kết bạn facebook, bạn sẽ dễ dàng hủy đi lời mời kết bạn cũ trước đó để add thêm lời mời mới. Mỗi tài khoản facebook được add tối đa 500 lời mời. Vì thế, nếu lời mời full bạn sẽ không thể kết bạn thêm được khách hàng tiềm năng.…

Ninja Add Friend – Phần mềm tự động kết bạn facebook nhanh nhất 2019

Bán hàng trên Profile với sự hỗ trợ của phần mềm tự động kết bạn facebook đang là một trong những hình thức được đông đảo cộng đồng facebook đánh giá hiệu quả. Và Ninja Add Friend là công cụ kết bạn tự động nhanh nhất 2019 mà bạn nên dùng nếu đang bán hàng…