Cách tạo tài khoản telegram không cần số điện thoại

Cách tạo tài khoản telegram không cần số điện thoại đơn giản nhất

Đa số các ứng dụng nhắn tin hiện nay đều cần số điện thoại để tạo tài khoản. Telegram cũng vậy. Tuy nhiên có một số trường hợp họ không có số điện thoại nhưng vẫn muốn đăng ký tài khoản trên đây. Có cách tạo tài khoản telegram không cần số điện thoại không? Cùng…