Thành công của Cafe Trung Nguyên – xây dựng thương hiệu mang bản sắc dân tộc-Facebook Ninja

Cafe Trung  Nguyên là một minh chứng cho sự thành công của thương hiệu Việt. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của thương hiệu này đó là  việc sử dụng  chiến lược marketing hiệu quả – đặc biệt là việc xây dựng một thương hiệu cafe hòa mang đậm bản sắc dân…