Hiệu quả đáng ngạc nhiên về mặt kinh tế của phương pháp quảng cáo số ” Phần I”- Facebook Ninja

Một cuộc nghiên cứu mới đây được tiến hành bởi 4A đã đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh những quan niệm chung về phương pháp quảng cáo trực tuyến trên mạng internet. Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau: Tin từ New York – Việc nhiều người giữ quan điểm của…