Cảnh báo rủi ro từ các phần mềm hỗ trợ làm seo- Facebook Ninja

Tôi là người không khuyến khích sử dụng phần mềm để làm seo, đã có bài viết khác mà tôi đã viết trên blog của mình tại đây , và tại đây nữa ! Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau: Mỗi một hãng làm seo chuyên ra các phần mềm để bán cho người dùng, chức năng chính của các phần mềm…