các từ cấm trên facebook

Tổng hợp các từ cấm trên facebook cần tránh khi chạy quảng cáo

Các từ cấm trên Facebook là những từ không được dùng khi chạy quảng cáo Facebook Ads. Hệ thống từ này đã được quy định rõ trong chính sách quảng cáo nếu mắc phải thì quảng cáo sẽ không hoạt động được, thậm chí chết tài khoản. Bài viết dưới đây là tổng hợp những…