Google Pigeon được cập nhật, những kết quả liên quan tới local business sẽ bị ảnh hưởng- Facebook Ninja

Google Pigeon là thuật toán mới của Google để cải thiện các kết quả tìm kiếm liên quan tới local Search ! Bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về Local SEO để có thể hiểu được thuật toán mới này. Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau: Đôi điều về Google Pigeon Ví dụ, bạn tìm…